Publieke Omroep Amsterdam

Postadres

Piet Heinkade 181 E
1019 HC Amsterdam
tel: 020 – 6386386
fax: 020 – 6204629

Bezoekadres

Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
1019 HC Amsterdam
www.publiekeomroepamsterdam.nl

Publieke Omroep Amsterdam

De Publieke Omroep Amsterdam is als zendgemachtigde verantwoordelijk voor het publieke media-aanbod in Amsterdam. De taken van Publieke Omroep Amsterdam brengen uiteenlopende organisatorische, programmatische, uitvoerende en controlerende werkzaamheden met zich mee. De organisatie faciliteert het media-aanbod en de totstandkoming en uitvoering ervan.