Over Ons

Publieke Omroep Amsterdam is de zendgemachtigde voor het publieke media-aanbod op radio en TV in Amsterdam. Met AT5 en SALTO in ons eigen beheer en FunX en de Concertzender als zelfstandige merken staan wij garant voor een bijzonder brede programmering en een uniek medianetwerk. Door Amsterdammers te informeren betrekken we ze bij de stad en bij elkaar. We geven Amsterdammers een stem en werken graag samen met uiteenlopende partijen in de stad. We leggen ons oor te luister bij alle Amsterdammers en openen ogen in alle stadsdelen. Op die manier ontstaat een eigenzinnig media-aanbod waar Amsterdammers zich in herkennen en vormen we een verbindende schakel in de stad.

AT5 verzorgt de nieuwsvoorziening voor de stad in al zijn facetten: Met dagelijkse actualiteiten, verdiepende achtergronden, kritische onderzoeksjournalistiek en de mooiste verhalen en anekdotes zoeken wij voortdurend naar verbinding en nuance. Door kritisch te zijn houden we de stad scherp. Wij zijn de waakhond die aan de bel trekt waar nodig en brengen mensen bij elkaar waar dat kan. Altijd strijdbaar maar met open vizier.

SALTO verzorgt het Open Accesplatvorm voor Amsterdam in al zijn diversiteit. Met onze radio en TV zenders geven we verhalenvertellers uit de vele Amsterdamse gemeenschappen en organisaties een stem. Hún humor, lef en gevoel voor drama: Grootse plannen en kleine dromen, geouwehoer op het randje en debat op het scherpst van de snede. Door de programmamakers te ondersteunen d.m.v. betaalbare en toegankelijke uitzendfaciliteiten, technische ondersteuning en training streven we er naar voor álle Amsterdammers toegankelijk te zijn. Onvervalste ‘do-it-yourself’-media is waar SALTO voor staat: Onverkort en ongecensureerd.

Missie

Als de lokale publieke mediaorganisatie voor alle Amsterdammers brengen we informatie en verhalen over de stad en haar bewoners en alles wat hen aangaat, raakt, verbindt, verrast en nieuwsgierig maakt.

Visie

Ons doel is de komende jaren onze rol als verbinder tussenbewoners onderling, tussen bewoners en de stad, de stad en de regio en uiteindelijk de regio en het land nog verder te ontwikkelen. Dit doen we door te informeren, te activeren en te participeren; geïnformeerde bewonerszijn meer betrokken bewoners, betrokken bewoners geven we een stem zodat er geluisterd naar en geleerd kan worden van elkaar. Bewoners die naar elkaar luisteren, beleidsmakers die naar bewoners luisteren, en POA dat luistert naar alle geluiden en de nuance aanbrengt.

Beleid

De komende jaren willen we onze rol als verbinder tussen bewoners onderling, tussen bewoners en de stad, tussen de stad en de metropool regio van Amsterdam verder ontwikkelen. Met een natuurlijke samenwerking tussen de merken onderling, met verhalenvertellers en contentmakers uit de stad, kunnen we meer kwaliteit en beter gedragen verhalen maken. We blijven de waakhond, de journalistieke luis in de pels, we kruipen dieper in de haarvaten van de stad. Amsterdammers hebben recht op onafhankelijke journalistiek en op de vrijheid hun mening te uiten, kortom Amsterdammers hebben recht op AT5 en SALTO. Met een goed inzicht in het bereik en de impact en relevantie van ons media -aanbod gaan we gerichter, flexibeler en slagvaardiger te werk. We investeren in technische innovaties en samenwerkingen met andere content makers, we verbreden ons aanbod om alle stadsdelen en stromingen in de stad te bedienen. We leiden jongeren vanuit de hele stad op tot multimediatalent. We breiden onze broedplaatsstudio’s uit te beginnen in Zuid Oost en Nieuw West. We distribueren bij voorkeur digitaal, gaan live waar we kunnen en monitoren onze impact en ons bereik.

ORGANISATIE

Organogram

Bestuur Publieke Omroep Amsterdam

Bestuur Publieke Omroep Amsterdam

Alphons Martens

Het bestuur van POA wordt gevormd door de directeur bestuurder, Alphons Martens. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van het algehele beleid van de organisatie, de realisatie van de doelstellingen, de strategie en voor de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

GOVERNANCE

De Publieke Omroep Amsterdam volgt voor de gedragscode van goed bestuur de principes uit de Code van de Publieke Omroep uit 2018. POA onderschrijft de Fair Practice Code in het kader van goed opdrachtgeverschap bij de Publieke omroepen zoals deze is opgesteld op 1 december 2020 door de NPO en RPO. POA onderschrijft ook de Code Diversiteit & Inclusie en maakt zich sterk voor een herkenbaar en toegankelijk media-aanbod dat tegemoetkomt aan de wensen en behoeften van onze grootstedelijke samenleving. We hebben met ons palet aan merken, makers en medewerkers de taak om een afspiegeling te zijn van de stad.

ANBI STATUS

Publieke Omroep Amsterdam heeft de status van algemeen nut beogende instelling. Het RSIN / fiscaal nummer ANBI voor POA is:  77 27 215

Wet normering topinkomens

De WNT is van toepassing op Stichting Publieke Omroep Amsterdam. Voor het beloningsbeleid van het personeel van POA wordt een eigen CAO POA gevolgd. (Meer informatie over de toepassing van de WNT tijdens voorgaande jaren is te vinden in de jaarverslagen van die desbetreffende jaren.) 

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht heeft als taak om op onafhankelijke en professionele wijze toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.  De Raad verantwoordelijk voor goedkeuring van het (meerjaren)beleidsplan, de begroting en de jaarrekening en de benoeming van de bestuurder. De verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht. De leden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Jef Holland

Jef Holland

Voorzitter RVT

Portefeuille Financiën. Lid Remuneratiecommissie.

Jef is sinds 2018 voorzitter. Tot 2020 was hij ook portefeuillehouder Financiën. Hij is partner bij Deloitte Accountants B.V. Nevenfuncties: Docent Vastgoed Business School te Baarn, lid Centrale Raad van de Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs, lid managementteam Deloitte Financial Services Group and lndustry Lead lnvestment Real Estate.

Saar van Waegeningh

Saar van Waegeningh

Lid RVT

Portefeuille Juridisch: Arbeidsrecht en HRM. Lid Remuneratiecommissie.

Saar is sinds 2015 lid van de Raad van Toezicht. Opgeleid als jurist en sinds 1997 actief als advocaat arbeidsrecht voor de private en (semi) publieke sector. Zij werkt sinds 2006 als advocaat in Amsterdam en heeft sinds 2009 haar eigen advocatenkantoor in het centrum van de stad. Als jurist is Saar bedreven in het analyseren van communicatie, zowel schriftelijk als mondeling, zeker op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en corporate governance. Die vaardigheid kan zij binnen POA goed gebruiken. Nevenfuncties: docent Postacademische Opleiding Arbeidsrecht (PALA) en docent Opleidingen Sociaal Recht (OSR). Saar vindt het vooral een uitdaging om bij POA vanuit de verschillende belangen tot verbindende kracht te komen waarmee de organisatie zich verder kan ontwikkelen. “In een wereld waar media een steeds grotere rol gaan spelen in het maatschappelijk domein, vind ik het bovendien ongelooflijk belangrijk dat POA er voor iedere Amsterdammer is, ongeacht sociale en culturele achtergrond of andersoortige diversiteit. Ik ben er trots op om op deze organisatie toezicht te mogen houden.”

Esther Kwaks

Esther Kwaks

Lid RVT

Lid van financiële commissie.

Esther is sinds 2019 lid. Per 2021 is ze lid van de financiële commissie. Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht De Nieuwe Cultuur Stichting, lid van de Raad van Toezicht AvroTros, lid van de Raad van Toezicht Stichting Art Up. Opgeleid als financieel econoom en actief als toezichthouder voor verschillende culturele en mediaorganisaties is zij in staat met een zakelijke blik naar maatschappelijke organisaties te kijken. Als voormalige oprichter en partner van financieel advieskantoor Orchard Finance Consultants beschikt ze over ruime financiële en bedrijfseconomische kennis en ervaring. Mediakennis deed zij op als programmadirecteur van tv-zender Het Gesprek en als RvT-lid bij NH Media (2012-2019) en AVRO TROA (2020-heden). “Het raakvlak tussen gezond ondernemerschap en maatschappelijke relevantie vind ik een heel interessante: zorg dat je efficiënt met middelen omgaat, stel je publiek centraal en dien een lange termijn maatschappelijk doel. Bij POA komt het allemaal samen. Amsterdam is een stad vol gebeurtenissen, een vat vol meningen. Brede verslaglegging hiervan is cruciaal voor het functioneren van onze gemeenschap. AT5 en SALTO zijn daarin van groot belang. Ik ben er trots op hieraan mee te mogen werken.”

Arshad Hussainali

Arshad Hussainali

Lid RVT

Portefeuille Financiën. Lid van de financiële commissie.

Arshad is CFO van Havas Media Nederland en is woonachtig in Zuid-Oost en is sinds juni 2020 lid van de Raad van Toezicht. Na zijn laatste studie op Nyenrode Business University heeft hij bij PWC en Havas Media een schat aan ervaring opgebouwd in zowel de financiële sector als de mediawereld. Daarnaast is hij controller geweest bij VVV Amsterdam en Amsterdam Partners hier heeft hij als financieel verantwoordelijke de fusie tussen Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners en Amsterdams Uitburo op financieel vlak geleid wat heeft geresulteerd in de oprichting van Amsterdam Marketing. In zijn eigen woorden: “Amsterdamse media spelen een enorm belangrijke rol in het goed functioneren van onze stad. Niet alleen verspreiden we informatie, maar we willen ook blijvend inspireren over wat het is om Amsterdammer te zijn. Het is geweldig om daarbij betrokken te zijn.”

Sascha van Belzen

Sascha van Belzen

Lid RVT

Portefeuille Innovatie en Digitalisering.

Sascha is sinds 2020 lid. Ze is werkzaam als Chief Digital & Marketing Officer bij DPD Nederland BV. Digitale transformatie van mediabedrijven is de rode draad in haar carrière. Tijdens haar studie communicatiewetenschap aan de UvA zette zij haar eerste stappen op internet en sindsdien heeft zij technologie en innovatie omarmd. Sascha heeft in verschillende strategische en leidinggevende rollen gewerkt voor de VPRO, DPG Media en is ook 15 jaar als zelfstandige actief geweest voor o.a. BNN/VARA, Red Bull, War Child en Versatel. “Het is heel positief dat technologie grenzen wegneemt en iedereen in staat stelt zelf media te maken en te consumeren. Maar juist in dat veranderende medialandschap waarin algoritmes een belangrijke rol spelen in de boodschappen die we voorgeschoteld krijgen, is het belangrijk dat een lokale omroep zoals POA een sterke positie houdt en alle doelgroepen blijft bereiken die de stad Amsterdam zo divers maakt. Ik zet mij daar graag voor in.”

Meindert Landsmeer

Meindert Landsmeer

Lid RVT en plaatsvervangend voorzitter

Plaatsvervangend voorzitter. Portefeuille Media

Meindert is per 2020 lid. Hij is partner bij 3Rivers, vanuit dit adviesbureau is hij actief als manager en adviseur binnen de Media. Naast adviseren worden opdrachten ook uitgevoerd. In die context was Meindert Mediadirecteur bij KRO-NCRV ad interim in 2020 en 2021, daarvoor was hij van 2018 tot en met 2019 directielid van RTL. Sinds zijn studententijd is Meindert woonachtig in Amsterdam. ‘’In een stad is nieuwsvoorziening en contact met burgers essentieel. Media spelen hierin een belangrijke maatschappelijke en verbindende rol. AT5 en SALTO  zijn in het medialandschap een onmisbare schakel. Graag zet ik mijn jarenlange ervaring bij de landelijke media, commercieel en publiek, in om in deze zeker voor media interessante tijd een bijdrage te leveren aan het succes van stedelijke media zoals AT5 en SALTO”.

Mediaraad

De Mediaraad zorgt voor reflectie vanuit de samenleving op ons media-aanbod en heeft de wettelijke taak om het media-aanbodbeleid van POA vast te stellen en te monitoren. De Mediaraad is samengesteld uit een aantal wettelijk verplichte stromingen uit de Amsterdamse samenleving, aangevuld met stromingen die POA zelf, de leden van de Mediaraad maar ook die de gemeente belangrijk vindt voor onze stad. Er zijn zeven stromingen: Onderwijs en Educatie, Zorg en Welzijn, Kunst en Cultuur, Jongeren en Innovatie, Ondernemers, Sport en Recreatie, Levensbeschouwing.

De Mediaraad moet met de invullingen van de representanten een afspiegeling van de samenstelling van de stad te zijn, op grond van sekse, leeftijd en culturele achtergrond. De representativiteit wordt getoetst door de gemeente. De Mediaraad heeft eigen reglement waarin de taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.

Heeft u vragen of opmerkingen over het media-aanbodbeleid van de Publieke Omroep Amsterdam of over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Mediaraad? U kunt hen benaderen via mediaraad@publiekeomroepamsterdam.nl

Dorus Stokhof

Dorus Stokhof

Voorzitter Mediaraad

Jongeren en Innovatie

Dorus is sinds 1 januari 2022 voorzitter van de Mediaraad. Hij is werkzaam als innovatieconsultant bij de KC-group. Hij woont in Amsterdam Noord. Hij heeft op allerlei plekken in de stad gewoond en iedere buurt weer op een andere manier leren kennen: “Ik heb mij altijd met de verschillende buurten verbonden gevoeld en al sinds mijn middelbare schooltijd ben ik geïnteresseerd in wat er in een stad speelt en wat voor ontwikkelingen dat met zich meebrengt voor jonge mensen in de stad. Of dat nu was bij het buurthuis op IJburg waarbij ik betrokken was, of mijn vrijwilligerswerk op de voetbalclub bij Geuzen Middenmeer in Oost, of gewoon een gebeurtenis in het dagelijks leven”. Hij wil graag vanuit dat perspectief meedenken over het mediabeleid van de stad: ”voor jongeren in de stad is het is belangrijk om te weten wat er in jouw straat of buurt zich afspeelt, dat is eigenlijk van veel grotere invloed op het wereldnieuws dat ze ook volgen, en verdient daarom minstens zoveel aandacht’. Binnen de mediaraad wil hij erop toezien dat jongeren uit alle hoeken van de stad betrokken raken en blijven bij de lokale media.

Als voorzitter wil hij de komende jaren toezien op de implementatie van de ambitieuze plannen van POA. Door vanuit het geproduceerde aanbod het mediabeleid van POA te toetsen, wil hij een vruchtbare discussie faciliteren tussen de mediaraad en hoofdredacteur die verantwoordelijk is voor het mediabeleid en de uitvoering ervan. Naast het monitoren vanuit ieders eigen portefeuille vraagt hij de leden om ook breder hun feedback op het aanbod te geven vanuit hun eigen netwerk en werk en -leefomgeving.

Marilene Streefland

Marilene Streefland

Mediaraad

Onderwijs en educatie

Marilene is voorzitter van het college van bestuur bij het Media College Amsterdam. Haar gehele carrière zet zij zich in voor het belang, toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs in Amsterdam. Ooit begonnen als docent heeft ze verschillende functies mogen bekleden in het Amsterdamse onderwijs. Zo was ze directeur op een basisschool in West, projectleider onderwijs & kwaliteit bij stichting Amos en 7 jaar bestuurder van scholengemeenschap Openbaar Onderwijs aan de Amstel voordat zij de stap maakte naar het middelbaar beroepsonderwijs. Door duurzame samenwerkingen op te bouwen met het bedrijfsleven zet zij zich in om de studenten van het Mediacollege een vliegende start te geven. Marilene woont sinds haar studententijd in Amsterdam en geniet nog steeds van alles wat de stad te bieden heeft. ‘Ik heb de stad in al zijn verscheidenheid leren kennen door de ogen van het onderwijs en natuurlijk door het leven in de stad met mijn gezin. Ik houd van om nieuwe plaatsen te ontdekken en weet altijd wel een leuk café of restaurant om naar toe te gaan. Ook geniet ik ervan om in de tuin van het Rijksmuseum tussen de toeristen een kopje koffie te drinken.’ Marilene heeft een brede belangstelling voor alles wat er in de stad speelt zoals de leefbaarheid, kunst & cultuur, sport en diversiteit. Marilene woont in Zuid en geniet ervan om in de vroege ochtend haar hond uit te laten in het Vondelpark.

Haar motivatie om deel te nemen aan de mediaraad ligt dicht bij haar hart, haar verbondenheid met de stad en het onderwijs. Ook het belang van diversiteit in de media is één van de redenen om zitting te nemen in de mediaraad: “De media moet een afspiegeling zijn van het straatbeeld dat je tegenkomt als je kriskras door Amsterdam heen fietst”. Daarnaast wil Marilene ook de positieve ontwikkelingen en activiteiten binnen de stad benadrukken: “Amsterdam is altijd een plaats geweest waar jonge mensen zich kunnen ontwikkelen, binnen het onderwijs of daarbuiten. Hieruit komen prachtige initiatieven, zoals op het gebied van duurzaamheid en innovatie. De lokale media heeft een belangrijke rol in het zichtbaar maken hiervan en zorgt ervoor dat andere mensen hier ook van kunnen genieten, en wie weet zelfs leren.” Als laatste: “Ik ben vereerd om deel te nemen aan de mediaraad en verwacht een waardevolle partner te kunnen zijn door media, onderwijs en jongeren te kunnen verbinden.”

Karlijn van de Graaf

Karlijn van de Graaf

Mediaraad

Kunst en Cultuur

Karlijn is senior medewerker development bij De Balie. Karlijn woont op de Oostelijke eilanden in Amsterdam. Kunst, Cultuur en politiek is haar dagelijks werk. Karlijn is verantwoordelijk voor de realisatie van programma’s en initiatieven van De Balie, door samenwerkingen aan te gaan met partners, fondsen, bedrijven, particulieren en subsidiënten. De Balie produceert spraakmakende programma’s over kunst, cultuur en politiek en is uitgegroeid tot een fenomeen op het gebied van spraakmakende debatten, films en kunstprojecten. Daarvoor was ze werkzaam in Den Haag voor het Ministerie van Defensie en in Amsterdam voor de Telegraaf Mediagroep en de European Cultural Foundation. Zij liep tijdens haar studies stage op de Nederlandse Ambassade in Riyad, Saoedi-Arabië en bij Weekblad Elsevier.

Haar motivatie om in de Mediaraad zitting te komt voort uit haar specifieke expertise vanuit het Kunst en Culturele veld: “Ik wil me graag inzetten voor een sterke lokale omroep voor alle Amsterdammers die bijdraagt aan een open, gezonde stad waar iedereen zich gehoord voelt en thuis voelt”.

https://www.linkedin.com/in/karlijn1/

Dulce Martis

Dulce Martis

Mediaraad

Zorg en Welzijn

Dulce is directeur van het Centrum Stepping Stone en woont in Amsterdam Zuid Oost. Haar organisatie verleent psychosociale hulpverlening, maatschappelijke dienstverlening en maatwerk ondersteuning. Ze werkt al heel lang in de sector. Zo was ze directeur van de werkeenheid Kosecha, bij de Stichting Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam, was supervisor bij de GG&GD, werkte als maatschappelijk werkster bij stichting Afroboddaert, was pedagogisch begeleider bij het diensten centrum van het Leger des Heils en Agogische Begeleider bij Stichting Kosecha Stedelijk Educatief Centrum voor Antillianen en Arubanen.

Haar motivatie om deel te nemen verwoordt ze als volgt: “Als ondernemer binnen het veld Zorg en Welzijn heb ik veel ontwikkelingen meegemaakt. Sommige ten goede, soms ook niet. Ik vind het belangrijk dat alle partijen (Gemeente, Zorgverzekeraars, MKB en consument) vroegtijdig op de hoogte worden gesteld van de lopende ontwikkelingen. De praktijk van de dag (protesterende huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, wurgcontracten, kartelgedrag) dient publiek gemaakt te worden opdat vereiste en betaalbare zorg, daadwerkelijk beschikbaar is. De media kunnen hierin een belangrijke rol spelen, mits wij dit middel optimaal benutten. Hieraan wil ik mijn bijdrage leveren”.

https://www.linkedin.com/in/dulce-martis-9ab9298b/

Raoul Eljon

Raoul Eljon

Mediaraad

Levensbeschouwing

Raoul is eigenaar van een horecabedrijf op het Science Park in de Watergraafsmeer. Hij woont in Amsterdam Zuid. Via zijn bedrijf, dat gevestigd is op de campus van de UvA, heeft hij veel contact met studenten. Daar viel het hem op dat bij het snel veranderende mediagebruik onder jongeren de behoefte aan lokaal nieuws onverminderd groot is. Zijn interesse en betrokkenheid bij media kreeg vorm via zijn werk als jurist in verschillende functies bij diverse mediaorganisaties. Daarnaast was hij actief in de lokale politiek, in de journalistiek bij het Nieuw Israëlitisch Weekblad en in diverse bestuursfuncties binnen de Joodse gemeenschap.

Zijn motivatie om in de mediaraad zitting te nemen omschrijft hij als volgt: ”Dankzij mijn brede interesse, werk en nevenactiviteiten ben ik goed op de hoogte van wat er maatschappelijk speelt. Nog altijd is een aanzienlijk deel van de Amsterdammers lid van een geloofsgemeenschap. Als vertegenwoordiger van de stroming levensbeschouwing en kerkgenootschappen denk ik, mede vanuit mijn lidmaatschap van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en actief lid van de Joodse gemeenschap in Amsterdam, een bijdrage te kunnen leveren. Ik help graag mee aan de verbinding tussen de geloofsgemeenschappen en vind het belangrijk om de maatschappelijke betekenis van religie ook in het media- aanbod van de lokale publieke omroep een plek te geven. Alle Amsterdammers moeten zich vertegenwoordigd voelen in het media-aanbod van de lokale publieke omroep. Media hebben naast hun taak om te informeren en te vermaken de kracht om te verbinden en iedereen een stem te geven. Precies dat is hetgeen POA via al haar labels al decennialang waarmaakt.”

https://www.linkedin.com/in/raouleljon/?originalSubdomain=nl

Souad el Markhous

Souad el Markhous

Mediaraad

Ondernemers

Souad is directeur van een eigen bouwbedrijf. Zij woont in Amsterdam West Geuzenveld. Ze heeft de route naar het ondernemerschap op eigen kracht doorlopen. Ooit begonnen als schoonmaakster toen ze 27 jaar geleden naar Nederland kwam, heeft haar droom gerealiseerd en is nu directeur van haar eigen bouwbedrijf. Ze is winnaar van de Diwan Awards Holland 2018 en uitgeroepen tot EZVN Awards Zakenvrouw van Nederland 2018. Ze vervult als onderneemster een voorbeeldfunctie voor mensen die niet vanzelfsprekend hun weg weten te vinden.

Souad zegt het volgende over haar motivatie om in de mediaraad zitting te nemen: “Ik ben zeer vereerd om zitting te nemen in de mediaraad van de publieke omroep van Amsterdam, waar ruimte is voor diversiteit en diversiteit omarmd wordt. De stad Amsterdam betekent heel veel voor mij, het is mijn tweede thuis vanaf dag één dat ik naar Nederland kwam. Voor mij betekent diversiteit dat er toegankelijkheid is op diverse niveaus voor alle groepen. Mijn persoonlijke ervaring echter als bewoner van Amsterdam West is dat nog te veel bevolkingsgroepen weinig tot niet gehoord worden. Denk hierbij aan een taalbarrière en simpelweg niet weten welke weg te bewandelen om de dingen waar ze tegen aanlopen zichtbaar en duidelijk te maken. Amsterdam heeft een culturele rijkdom, namelijk 180 nationaliteiten waarvan bijna de helft in West woont. Daar kunnen we wat mee, dat is ons cultureel kapitaal. Mijn rol in de mediaraad is om te zorgen dat deze groepen een stem krijgen, dat er naar hen geluisterd wordt en dat we verbinden. Met de Amsterdamse lokale media en ons team in de mediaraad kunnen we van Amsterdam een inclusieve stad maken”.

https://www.linkedin.com/in/souad-el-markhous-39660b72/

Mohamed Attaibi

Mohamed Attaibi

Mediaraad

Sport

Mohamed is marketing product manager bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Hij woont in Amsterdam Nieuw West. Bij de KNVB marketingafdeling ontwikkelen we voor uiteenlopende doelgroepen speciaal voetbalaanbod en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van de voetballer, van jong tot oud voor een leven lang voetbal. Hij is Productmanager Jeugdvoetbal, maakt deel uit van het Nationale Zaalvoetbalteam sinds 2009, Nederlands Zaalvoetbal International en was Assistent Coach Zaalvoetbal van het regionale Noord-Hollands team onder 15 jaar en won met hen Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal.

Zijn motivatie omschrijft hij als volgt: “Het is een eer om deel uit te maken van de Publieke Omroep Amsterdam om samen te werken aan een eerlijk en gebalanceerd en onderscheidend media-aanbod, daarbij wil ik graag van toegevoegde waarde zijn. Het belang van sport voor de stad is groot. Vanuit mijn eigen betrokkenheid met sport en jongeren en het belang van sport voor jongeren, kan ik vanuit de mediaraad meedenken hoe dit via de Amsterdamse lokale media meer aandacht krijgt, daar wil ik graag een rol in spelen”.

https://www.linkedin.com/in/mohamed-attaibi-42122950/