Vacatures

Vacature

Vacature

Amsterdam 1 januari 2020

Voor POA zijn wij op zoek naar een Directeur

De organisatie

Amsterdam is de mooiste stad van Nederland. We barsten van de culturen, nationaliteiten, talenten en ideeën. Van het ondernemend, lerend en creatief vermogen. Van de handel, horeca, historie, bijzondere plekken, gebeurtenissen en evenementen. Van die enorme rijkdom maken we je graag deelgenoot. 24/7 via AT5.nl, SALTO.nl, apps, social kanalen (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram) radio en tv.

POA (Publieke Omroep Amsterdam) is de houder van de lokale zendmachtiging in Amsterdam en is verantwoordelijk voor het lokale media-aanbod van Amsterdam. Het brede kader voor de opdracht wordt gevormd door de mediawet. Voor de uitvoering van de mediaopdracht ontvangt POA-bekostiging van de gemeente Amsterdam. POA faciliteert en organiseert samenwerking met producenten, organisaties en programmamakers in de stad. Dat resulteert in een programma-aanbod voor de stad met vier merken, 2 eigen merken en 2 externe merken: de nieuwsvoorziening AT5 (eigen merk), SALTO Open access (eigen merk), FunX editie Amsterdam en de Concertzender. Het media-aanbodbeleid dat aan de programmering ten grondslag ligt, geeft ruim baan aan de diversiteit die de stad Amsterdam kenmerkt. Vanuit de overtuiging dat de stad gediend is met een karakteristiek, eigenzinnig én gevarieerd lokaal media-aanbod, geven we vorm aan onze opdracht.

Het media-aanbodbeleid dat aan de programmering van de zenders ten grondslag ligt wordt vastgesteld door de mediaraad. Er zijn in totaal 34 FTE bij POA werkzaam.

 

Missie

Publieke Omroep Amsterdam wil met haar vier merken zoveel mogelijk Amsterdammers bereiken en een toegankelijk platform bieden, door iedere Amsterdammer als actieve mediaproducent toegang te geven tot de Amsterdamse lokale media. We brengen in beeld en ten gehore wat de verschillende bewoners verbindt maar ook wat hen onderscheidt, vanuit het idee dat ze elkaars enthousiasme en opvattingen kunnen delen. Dat doen we door iedere Amsterdammer de kans te bieden zelf programma’s te maken en belangrijk nieuws over hen, maar ook gemaakt door hen, te ontsluiten. Dit doen we voor en sámen met partners en inwoners van de stad Amsterdam en omstreken.

Profiel van de functie

Gewenst kennis/ ervaringsniveau

 • HBO/ Academisch denk- en werkniveau.
 • 10 jaar werkervaring in het (digitale) mediavakgebied.
 • Sterke managementervaring en kwaliteiten.
 • Beschikt over een gedegen kennis met betrekking tot de financiële-, juridische-, en algemene aspecten van een mediabedrijf.
 • Kennis van en ervaring met het totale redactionele proces inclusief financiële en budgettaire proces.
 • Mediageniek.
 • Talentscout en oog voor ontwikkelen talent.

Persoonlijke competenties

 • Mensgericht en communicatief sterk
 • Kennis van redactionele processen en formules
 • Inspirerend en verbindend
 • Bruggenbouwer
 • Boegbeeld
 • Teamspeler
 • Ambitieus en vasthoudend
 • Resultaatgerichte instelling
 • Geen 9-5 mentaliteit
 • Assertief en ondernemend
 • Heeft passie voor de stad Amsterdam
 • Netwerk in de stad Amsterdam
 • Woont in Gemeente Amsterdam

Taken en verantwoordelijkheden

 • Stelt periodiek een meerjarenbeleidsplan/businessplan op met strategische en omzetdoelen op basis van huidig strategisch plan. Legt dit plan en het afgeleide jaarplan ter goedkeuring voor aan de RvT; is verantwoordelijk voor de realisatie van deze plannen.
 • Is verantwoordelijk voor het tijdig, volledig en juist informeren van de Raad van Toezicht.
 • Evalueert jaarlijks het gevoerde beleid met de RvT.
 • Geeft leiding aan de dagelijkse bedrijfsvoering, organiseert en leidt werkoverleg en is als werkgever gesprekspartner voor de ondernemingsraad.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor de werving en selectie, aanstelling en ontslag van medewerkers, doet voorstellen inzake het te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor het ontwerpen van de exploitatie- en investeringsbegroting alsmede de jaarstukken en bewaakt de vastgestelde begrotingen.
 • Draagt zorg voor optimalisering en continuering van de financiering door de gemeente Amsterdam en partners.
 • Is bereid om in acute dan wel zwaarwegende omstandigheden, strategische beslissingen te nemen na het informeren van of afstemming met de RvT, en /of deskundigen te consulteren.
 • Fungeert als woordvoerder en boegbeeld van POA en de merken en vertegenwoordigt POA zowel in- als extern.
 • Begeleidt fusie van twee organisaties AT5 en SALTO.
 • Geeft invulling aan de samenwerkingsovereenkomst met NH Media en de uitvoering daarvan en bewaakt daarbij de belangen van POA en haar medewerkers.
 • Formuleren van visie, ontwikkelen en (laten)uitvoeren van toekomstbestendige online strategie in veranderend medialandschap en veranderend mediagebruik.
 • Formuleren van visie op journalistiek/ burgerparticipatie en op de rol van partnercontent binnen publieke domein.
 • Formuleren van visie op het vergroten van de relevantie van AT5 en SALTO binnen de verschillende wijken, leeftijden en achtergronden.
 • Formuleren van visie op diversiteit binnen AT5 en SALTO.
 • Bewaken van de vastgestelde(merk)identiteit van AT5 en SALTO.
 • Onderhoudt een breed extern netwerk, zowel politiek als met media- en maatschappelijke organisaties.
 • Monitort periodiek de prestaties en kwaliteit van de organisatie en de tevredenheid binnen de organisatie, middels onderzoek of kwaliteitsmeting.

Indien u belangstelling heeft voor deze vacature kunt u uw cv en motivatie mailen naar john.olivieira@publiekeomroepamsterdam.nl

 

Uw reactie verwachten wij voor woensdag 26 februari 2020.